Duurzame afvalverwerking

Circulaire afvalverwerking

Als gespecialiseerde verwerker van bio afval, zorgen we er bij Recufood voor dat bederfelijke producten niet verspild worden. De organische reststromen die via onze verwerkingsinstallatie passeren, krijgen namelijk een tweede leven. Bovendien zorgen wij er ook voor dat de recipiënten waarin de voedingsresten en dranken aangeleverd worden, in aparte verwerkingslijnen komen en correct gerecycleerd worden.

Circulaire afvalverwerking van voedingsresten is een duurzaam proces waarbij voedingsresten worden hergebruikt, gerecycleerd of omgezet in waardevolle producten in plaats van simpelweg te worden gestort of verbrand.

AFVALVERWERKING VAN VOEDINGSRESTEN EN DRANK

Recufood

Zelf ontworpen verwerkingsinstallaties voor afval en verpakking

Bij Recufood hanteren we een grondige aanpak voor de afvalverwerking. Dat proces begint met een gedetailleerde analyse van de energiewaarde van de te verwerken afvalproducten in ons laboratorium. Die kwaliteitscontrole geeft ons inzicht in de samenstelling en eigenschappen van het afval. Dat stelt ons in staat om de meest geschikte verwerkingsmethoden en mix te bepalen om maximale waarde te halen uit de verschillende organische reststromen.

 

Na die analyse worden de afvalproducten binnengehaald in onze volledig uitgeruste gebouwen, waar ze worden voorgesorteerd volgens hun specifieke kenmerken. Onze zelf ontwikkelde verwerkingsinstallaties zijn ontworpen om efficiënt om te gaan met verschillende soorten afvalstromen. Hier kunnen wij verschillende recipiënten laten passeren, zoals bijvoorbeeld glazen flesjes die automatisch geledigd worden en apart gerecycleerd.

Door te investeren in kwaliteitscontrole, geavanceerde technologieën en specifieke verwerkingsinstallaties, spelen we bij Recufood een leidende rol in onze sector van duurzame afvalverwerking en circulaire economie. Onze toewijding en gepersonaliseerde aanpak maakt ons een betrouwbare partner voor bedrijven die streven naar een verantwoorde en duurzame afvalverwerking.

Garantie van vernietiging

Dankzij die gespecialiseerde aanpak verzekeren wij onze klanten ervan dat de voedingsproducten die bij Recufood als afval verwerkt worden, nooit terug op de markt terecht kunnen komen. Zowel het voedselafval als de verpakking worden volledig verwerkt. Alles komt in een duurzame recyclagecyclus terecht.

Onbruikbaar maken van alcohol onder douanetoezicht

Een belangrijk onderdeel van onze service is het vernietigingsproces van alcoholische dranken zoals bier, wijn en likeur. Die is specifiek ontworpen voor het veilig en reglementair vernietigen van alcohol onder douanetiezicht. Binnen dit kader voldoet Recufood aan alle wettelijke voorschriften en kunnen onze klanten de accijnzen en statiegeld terugvorderen.

ORGANISCH BIOLOGISCHE AFVALMIX VOOR BIOGASINSTALLATIES

Er zijn verschillende methodes voor circulaire afvalverwerking van organisch afval. Bij Recufood zijn we gespecialiseerd in het verwerken van voedingsresten en dranken. We recyclen dit tot een hoogkwalitatieve mix van bio-organisch afval, een OBA mix (organisch biologische afvalmix), die door biogasinstallaties gebruikt wordt voor het opwekken van groene energie. Onze OBA-mix is een gegeerde grondstof voor anaërobe vergisting in biogascentrales.

Als afvalverwerkingsbedrijf dragen we dus bij aan de circulaire afvalverwerking waarbij organisch afval in biogas of biomassa voor groene energie omgezet wordt. Met de kwalitatieve uitstroom die we bij Recufood produceren, zijn wij een gegeerde partner voor vergistingsinstallaties die onze recynergie verwerken tot groene energie, of gebruiken als tussenstap naar natuurlijke bemestingsstoffen.