Vergunningen

RECUFOOD BESCHIKT OVER ALLE WETTELIJKE VERGUNNINGEN

Alle voedingsresten worden zorgvuldig verwerkt op onze vergunde locatie in Lummen. Recufood beschikt over alle nodige vergunningen voor het verwerken van afval, voor het vernietigen van alcohol onder douanetoezicht en terugvorderen van accijnzen en voor het transporteren van reststromen.

VLACO erkenning

Alle voedingsresten worden zorgvuldig verwerkt op onze vergunde locatie in Lummen. Recufood beschikt over alle nodige vergunningen voor het verwerken van afval, voor het vernietigen van alcohol onder douanetoezicht en terugvorderen van accijnzen en voor het transporteren van reststromen.

VHIB nr. van de NIWO

Bedrijven die op Nederlands grondgebied bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of hierin bemiddelen, moeten vermeld staan op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). Dit geldt voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Erkenningnummer douanevernietiging

Het erkenningnummer douanevernietiging is een identificatienummer dat wordt toegekend aan bedrijven die erkend zijn door de douaneautoriteiten voor het vernietigen van goederen onder douanetoezicht. Dit erkenningnummer wordt uitgegeven door de bevoegde douaneautoriteit en is nodig voor bedrijven die accijnsgoederen vernietigen, zoals alcoholische dranken. Het erkenningnummer douanevernietiging is essentieel om ervoor te zorgen dat de vernietiging plaatsvindt volgens de wettelijke voorschriften en douaneprocedures.

Milieuvergunning vestiging Lummen

De milieuvergunning voor een bedrijfslocatie is nodig om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan alle milieuvoorschriften en -normen die zijn vastgesteld door de overheid. Deze vergunningen zijn bedoeld om de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu te reguleren en te minimaliseren, om zo de gezondheid en het welzijn van mens en milieu te beschermen.

Vergunning erkend overbrenger

Wie in zijn beroep afvalstoffen moet vervoeren, heeft een registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig.

Vergunning erkend entrepothouder

Een belastingentrepot is de fysieke plaats waar de erkend entrepothouder accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling produceert, verwerkt, voorhanden heeft, ontvangt of verzendt.